Google antwoord op vraag per fax

Laat ze dit maar nooit bij Kluwer als voorbeeld beschouwen…